About The Fashionweek

Studio Hiem at The Fashionweek 2021. Foto: Pasarella

*English below

Over The Fashionweek

The Fashionweek is een non-profitorganisatie die platforms creëert voor creatieven om hun werk te presenteren en contact te leggen met de industrie.

Het doel van The Fashionweek is om een ​​podium te creëren en nieuwe creatieven te begeleiden. Er is veel verborgen talent, maar er is weinig ruimte voor het podium dat ontwerpers van mode en textiel, modefotografen, sieradenontwerpers etc. goed kunnen gebruiken om te laten zien wat ze kunnen, en hopelijk een plek te veroveren in het moeilijke modemarkt te penetreren. The Fashionweek zorgt daarvoor met mode-evenementen, -shows, -tentoonstellingen, -workshops en samenwerkingen met bekende merken en culturele locaties.

Samenwerking en diversiteit

Creativiteit, eigenheid, samenwerking, diversiteit, inclusiviteit, duurzaamheid en vakmanschap zijn de sleutelwoorden bij dit creatieve mode-event. Gevestigde en nieuwe namen in de modewereld krijgen de kans om zichzelf en hun creaties te laten zien. Er moet ruimte zijn voor elke vorm van mode, maar creativiteit en liefde staan ​​voorop. Ook moet iedereen welkom zijn en daarom willen we het festival openstellen door shows, tentoonstellingen en workshops te creëren die voor iedereen toegankelijk zijn.

The Fashionweek

Door de introductie van The (Hague) Fashionweek door Dutch Fashion Embassy Foundation leren meer mensen het werk van modeontwerpers te waarderen en een liefde voor het modevak ontwikkelen. Daarnaast is de creatieve fase erg belangrijk. Het doel is om The Fashionweek elk jaar groter te laten worden tot een bekend podium voor Nederlands modetalent.

The Fashionweek The Hague

Jaarlijks vindt The Fashionweek plaats in het centrum van Den Haag. The Fashionweek biedt een plek op de catwalk voor getalenteerde modeontwerpers.

The Fashionweek The Hague is een opvallend modefestival waar couture en uniek ontworpen kledingstukken samenkomen. Niet commerciële ontwerpers, modestudenten en fashionbrands met een duidelijke visie en eigen handtekening wordt een platvorm geboden en tonen hun werk op de catwalk en exposities. Het gaat hier doorgaans om unieke ontwerpen, zogenoemde couture. De ontwerpen zijn conceptueel, doordacht, niet trendvolgend maar trendsettend, met aandacht voor ambacht, handwerk en duurzaamheid gemaakt. Deze inclusieve en sustainable ontwerpers brengen samen de toekomst van mode tijdens The Fashionweek The Hague.

English:

About The Fashionweek The Hague

The Fashionweek (previous called The Hague Fashionweek) is a non-profit organization that creates platforms for creatives to present their work and connect with the industry.

The aim of The Fashionweek is to create a stage and give guidance to new creatives. There is a lot of talent hidden, however there is little room for the stage that designers of fashion and textiles, fashion photographers, jewelry designers etc. can put to good use to show what they can do, and hopefully conquer a place in the difficult to penetrate fashion market. The Fashionweek provides that with fashion events, -shows, -exhibitions, -workshops and collaborations with well known brands and cultural places.

Collaboration and diversity

Creativity, individuality, collaboration, diversity, inclusivity, sustainability and craftsmanship are the keywords at this creative fashion event. Established and new names in the fashion world are given the opportunity to show themselves and their creations. There must be room for every form of fashion, but creativity and love are paramount. Everyone should also be welcome and that is why we want to open up the festival by creating shows, exhibitions and workshops that are accessible to every one.

The Hague Fashionweek

By introducing The Hague Fashionweek in 2019 by Dutch Fashion Embassy Foundation, more people learned to appreciate the work of fashion designers and develop a love for the fashion trade. In addition, the creative stage is very important. The goal is to let The Hague Fashionweek grow bigger every year and become a wellknown stage for Dutch fashion talent.

The Fashionweek The Hague

Yearly, The Fashionweek The Hague (formally known as The Hague Fashion Week) takes place in the center of The Hague. The Fashionweek offers a place on the catwalk for talented fashion designers.

The Fashionweek The Hague is a unique fashion festival where couture and uniquely designed garments come together. Non-commercial designers, fashion students and fashion brands with a clear vision and their own signature are offered a platform and show their work on the catwalk and exhibitions. This usually concerns unique designs, so-called couture. The designs are conceptual, well thought-out, not following trend but trendsetting, made with attention to craftsmanship, handicraft and sustainability. These inclusive and sustainable designers bring the future of fashion together during The Fashionweek The Hague.